Today is 05/27/2020

China soybean meal prices

Date: JUL 1th
Below are China domestic soybean meal transaction prices (only for reference purposes)
Unit: Yuan/Ton 
Area           Price(Yuan/Ton) Yesterday's Price  Yesterday's Change
NortheastChina:
    Harbin        3010       3010         0 
    DaLian        3090       3090         0  
NorthenChina:
    TianJing       3030       3030         0   
    QingHuangDao     3050       3080        -30
    RiZhao ShanDong   3080       3080         0       
    QinDao        3080       3080         0      
    YanTai        3080       3120        -40
    ZhouKou       3160       3180        -20
Eastern China
    ZhangJiaGang     3220       3230        -10                 
    LianYunGang     3110       3130        -20 
    DongGuan GuangDong  3200       3200         0