Today is 05/27/2020

China soybean meal prices

Date: JUL 12th
Below are China domestic soybean meal transaction prices (only for reference purposes)
Unit: Yuan/Ton 
Area           Price(Yuan/Ton) Yesterday's Price  Yesterday's Change
NortheastChina:
    Harbin        3100       3100         0
    DaLian        3170       3170         0  
NorthenChina:
    TianJing       3100       3100         0  
    QingHuangDao     3110       3120        -10
    RiZhao ShanDong   3120       3120         0         
    QinDao        3100       3100         0     
    YanTai        3170       3170         0
    BoXing        3120       3150        -30      
    ZhouKou       3230       3230         0
Eastern China
    ZhangJiaGang     3200              
    LianYunGang     3180       3180         0
    DongGuan GuangDong  3260       3260         0