Today is 05/25/2020

China's Soybean Meal Price--31/7/2019

China's Soybean Meal  Price--31/7/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 2,920  0
North China Tianjin 2,800 10
Hebei 2,760 -20
Central China Hubei 2,800 10
Henan 2,850 0
East China Shandong 2,750 10
Jiangsu 2,750 -10
Zhejiang 2,770 0
Shanghai 2,750 0
Fujian 2,740 0
Anhui 2,770 -10
South China Guangdong 2,750 0
Guangxi 2,760 0
National average 2,763 3