Today is 05/26/2020

China's Soybean Meal Price--6/8/2019

China's Soybean Meal  Price--6/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,010  40
North China Tianjin 2,890 20
Hebei 2,870 30
Central China Hubei 2,850 1
Henan 2,940 40
East China Shandong 2,840 0
Jiangsu 2,820 40
Zhejiang 2,840 0
Shanghai 2,820 40
Fujian 2,820 40
Anhui 2,860 50
South China Guangdong 2,850 30
Guangxi 2,850 30
National average 2,850 22