Today is 05/25/2020

China's Soybean Meal Price--12/8/2019

China's Soybean Meal  Price--12/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,020  -10
North China Tianjin 2,900 0
Hebei 2,900 0
Central China Hubei 2,900 -10
Henan 2,970 0
East China Shandong 2,850 -20
Jiangsu 2,840 -10
Zhejiang 2,860 -10
Shanghai 2,850 0
Fujian 2,830 -20
Anhui 2,890 -10
South China Guangdong 2,850 -10
Guangxi 2,870 0
National average 2,860 -10