Today is 05/26/2020

China's Soybean Meal Price--15/8/2019

China's Soybean Meal  Price--15/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,020  -10
North China Tianjin 2,910 10
Hebei 2,900 0
Central China Hubei 2,920 10
Henan 2,980 0
East China Shandong 2,860 10
Jiangsu 2,870 20
Zhejiang 2,850 -20
Shanghai 2,840 -20
Fujian 2,840 -20
Anhui 2,900 0
South China Guangdong 2,850 -10
Guangxi 2,900 0
National average 2,873 8