Today is 05/27/2020

China's Soybean Meal Price--16/8/2019

China's Soybean Meal  Price--16/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,010  -10
North China Tianjin 2,890 -20
Hebei 2,870 -30
Central China Hubei 2,910 -10
Henan 2,980 0
East China Shandong 2,850 -10
Jiangsu 2,870 0
Zhejiang 2,840 -10
Shanghai 2,850 10
Fujian 2,840 0
Anhui 2,890 -10
South China Guangdong 2,840 -10
Guangxi 2,870 -30
National average 2,863 -10