Today is 05/27/2020

China's Soybean Meal Price--21/8/2019

China's Soybean Meal  Price--21/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,040  10
North China Tianjin 2,940 30
Hebei 2,940 30
Central China Hubei 2,920 10
Henan 3,000 0
East China Shandong 2,850 10
Jiangsu 2,880 0
Zhejiang 2,870 10
Shanghai 2,870 10
Fujian 2,870 10
Anhui 2,900 20
South China Guangdong 2,860 20
Guangxi 2,880 10
National average 2,883 15