Today is 05/25/2020

China's Soybean Meal Price--26/8/2019

China's Soybean Meal  Price--26/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,170  70
North China Tianjin 3,070 70
Hebei 3,040 60
Central China Hubei 3,040 60
Henan 3,100 60
East China Shandong 2,990 70
Jiangsu 3,000 60
Zhejiang 2,980 70
Shanghai 2,980
Fujian 2,980 60
Anhui 2,970 20
South China Guangdong 2,990 90
Guangxi 3,000 50
National average 3,008 70