Today is 05/27/2020

China's Soybean Meal Price--27/8/2019

China's Soybean Meal  Price--27/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,140  -30
North China Tianjin 3,080 10
Hebei 3,040 0
Central China Hubei 3,020 -20
Henan 3,100 0
East China Shandong 2,960 -30
Jiangsu 3,000 0
Zhejiang 2,960 -20
Shanghai 2,960 -20
Fujian 2,960 -20
Anhui 3,000 30
South China Guangdong 2,950 -40
Guangxi 3,000 0
National average 2,998 -10