Today is 05/27/2020

China's Soybean Meal Price--30/8/2019

China's Soybean Meal  Price--30/8/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,150  -40
North China Tianjin 3,080 -20
Hebei 3,080 0
Central China Hubei 3,100 -40
Henan 3,110 0
East China Shandong 3,000 -60
Jiangsu 2,980 -20
Zhejiang 2,950 -30
Shanghai 2,950 -30
Fujian 2,950 -30
Anhui 3,030 0
South China Guangdong 2,950 -30
Guangxi 3,000 -40
National average 3,003 -27