Today is 07/02/2020

China's Soybean Meal Price--10/9/2019

China's Soybean Meal  Price--10/9/2019
Region Provinces RMB/mT Variation
Northeast China Jilin 3,130  -10
North China Tianjin 2,990 -10
Hebei 2,990 -10
Central China Hubei 2,980 -10
Henan 3,050 0
East China Shandong 2,940 10
Jiangsu 2,910 -10
Zhejiang 2,890 -10
Shanghai 2,890 -10
Fujian 2,890 -10
Anhui 2,960 0
South China Guangdong 2,900 10
Guangxi 2,940 0
National average 2,930 -5