Today is 06/06/2023

Weekly Cane Sugar Production in China (Week 15, 2021)

2021-04-19 www.cofeed.com
Weekly Cane Crush and Sugar Production in Main Production Regions in China
Province Prod. Regions
(mills)
Cane Crush
(0,000 tonnes)
Sugar Production
(0,000 tonnes)
Capacity Utilization
(%)
Week 15 Week 14 Week 15 Week 14 Week 15 Week 14
Guangxi Chongzuo (16) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Nanning (15) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Laibin (13) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Liuzhou (12) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Baise (9) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Qinzhou (7) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Hechi (7) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Beihai (4) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Fangchenggang (3) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guigang (3) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Yulin (2) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guilin (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guangxi Total92 mills 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Yunnan Lincang (16) 37.6 38.4 4.44 4.72 76.97% 74.64%
Pu'er (11) 10 9.6 1.12 1.2 71.94% 69.06%
Dehong (10) 15 17.2 1.77 2.15 56.47% 57.82%
Baoshan (7) 8 8.9 0.94 1.07 68.42% 66.92%
Honghe (5) 10.56 10.34 1.25 1.26 77.36% 75.75%
Xishuangbanna (4) 8.7 8.3 1.02 0.1 90.06% 85.92%
Yuxi (3) 4 3.57 0.47 0.44 95.23% 85%
Wenshan (3) 10 11.8 1.18 1.43 76.62% 76.62%
Yunnan Total (59 mills) 103.86 108.11 12.19 12.37 69.64% 72.49%
Guangdong Zhanjiang 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Shaoguan (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Jiangmen (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guangdong Total (22 mills) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Hainan Danzhou (3) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Baisha (2) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Changjiang (2) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Chengmai (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Dongfang (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Haikou (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Lingao (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Hainan Total (11 mills) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Grand Total (184 mills) 103.86 108.11 12.19 12.37 14.63% 15.23%