Today is 07/19/2024

Daily Soybean Meal Prices in China--4/26/2021

2021-04-26 www.cofeed.com
  Province Price
(CNY/tonne)
Var.
Northeast China Jilin 3,650 0
North China Tianjin 3,550 -10
Hebei 3,550 0
Central China Hubei 3,550 0
Henan 3,510 0
East China Shandong 3,485 0
Jiangsu 3,445 0
Zhejiang 3,450 0
Shanghai 3,480 0
Fujian 3,520 30
Anhui 3,550 50
South China Guangdong 3,440 -10
Guangxi 3,520 0
National Average 3,499 10