Today is 04/13/2024

Daily Soybean Meal Prices in China--4/28/2021

2021-04-28 www.cofeed.com
  Province Price
(CNY/tonne)
Var.
Northeast China Jilin 3,620 -40
North China Tianjin 3,510 -60
Hebei 3,500 -70
Central China Hubei 3,550 -30
Henan 3,510 -60
East China Shandong 3,440 -70
Jiangsu 3,430 -45
Zhejiang 3,440 -40
Shanghai 3,430 -80
Fujian 3,450 -70
Anhui 3,510 -60
South China Guangdong 3,430 -40
Guangxi 3,500 -60
National Average 3,458 -57