Today is 05/21/2024

Weekly Cane Sugar Production in China (Week 16, 2021)

2021-04-29 www.cofeed.com
Weekly Cane Crush and Sugar Production in Main Production Regions in China
Province Prod. Regions
(mills)
Cane Crush
(0,000 tonnes)
Sugar Production
(0,000 tonnes)
Capacity Utilization
(%)
Week 16 Week 15 Week 16 Week 15 Week 16 Week 15
Guangxi Chongzuo (16) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Nanning (15) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Laibin (13) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Liuzhou (12) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Baise (9) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Qinzhou (7) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Hechi (7) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Beihai (4) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Fangchenggang (3) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guigang (3) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Yulin (2) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guilin (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guangxi Total92 mills 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Yunnan Lincang (16) 34.2 37.6 4.2 4.44 66.47% 76.97%
Pu'er (11) 6.4 10 0.8 1.12 46.04% 71.94%
Dehong (10) 13.5 15 1.68 1.77 45.37% 56.47%
Baoshan (7) 4.3 8 0.53 0.94 32.33% 68.42%
Honghe (5) 9.4 10.56 1.17 1.25 68.86% 77.36%
Xishuangbanna (4) 8 8.7 1 1.02 82.81% 90.06%
Yuxi (3) 4 4 0.5 0.47 95.23% 95.23%
Wenshan (3) 10 10 1.25 1.18 64.94% 76.62%
Yunnan Total (59 mills) 89.8 103.86 11.13 12.19 60.21% 69.64%
Guangdong Zhanjiang 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Shaoguan (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Jiangmen (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Guangdong Total (22 mills) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Hainan Danzhou (3) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Baisha (2) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Changjiang (2) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Chengmai (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Dongfang (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Haikou (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Lingao (1) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Hainan Total (11 mills) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Grand Total (184 mills) 89.8 103.86 11.13 12.19 12.65% 14.63%